POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIE’S” W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający: F.H. ANTEX, 63-604 Baranów, ul. Budka 1, NIP 6191222832.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego: https://meble-tkaniny.pl/
 3. Dane przetwarzane są w siedzibie Sprzedającego, której adres znajduje się w pkt 1.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.
 5. Jeżeli celem rejestracji jest dokonanie zakupu Towaru w Sklepie, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji złożonego zamówienia.
 6. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie także w celu wysyłki materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć niniejszą zgodę wysyłając maila na adres: biuro@meble-tkaniny.pl
 7. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu Użytkownicy są proszeni o podanie następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny i adres dostawy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • w sytuacji konieczności wystawienia faktury VAT – danych niezbędnych do jej wystawienia tj.: nazwa firmy, siedziba i NIP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika oraz jest konieczne do realizacji jego zamówienia. Brak wyrażenia zgody Użytkownika na podanie powyższych danych uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywanie zakupów Towarów oferowanych przez Sklep. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego. Zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczne z akceptacją plików cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu, a także mogą być używane do zbierania ogólnych danych statystycznych informujących o działaniu Sklepu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku. W celu prawidłowej realizacji umowy przez Sprzedającego, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć wyrażoną zgodę na przekazywanie danych osobowych wyżej wymienionym podmiotom. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych. Użytkownik, który zdecyduje się pozostawić swoje dane osobowe, może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji procesu zamówienia lub, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, do subskrypcji newslettera. Sprzedający gromadzi i analizuje inne dane niż dane osobowe, jedynie w celu oceny sposobu w jaki odwiedzający użytkują witrynę internetową, w szczególności w celu analizy witryny pod kątem łatwości obsługi, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści, umieszczanych produktów i łatwości obsługi witryny przez Użytkowników. Dane osobowe są wykorzystywane w celu oferowania produktów oraz lepszego zrozumienia potrzeb Użytkowników. Informacje te umożliwiają w szczególności obsługę zamówień, a także udzielanie pomocy technicznej. Sprzedający oświadcza, że nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Użytkowników stronom trzecim. Każdy z Użytkowników, który założył konto w Sklepie, może w każdym czasie żądać jego usunięcia poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@meble-tkaniny.pll. Konto zostanie skasowane niezwłocznie po otrzymaniu żądania Użytkownika, jednakże nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane Użytkownika zostaną skasowane, zostanie również usunięty adres e-mail z bazy danych. Dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownego podania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych, prosimy przesyłać poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@meble-tkaniny.pl.